บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือกันระหว่างทีมวิศวกร การสื่อสารและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีประสบการณ์ในระบบ GPS Tracking และ GPS Fleet Management มากกว่า 10 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านระบบติดตามและจัดการยานพาหนะผ่านดาวเทียม (GPS) รวมทั้งระบบบริหารการขนส่งแบบครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยพัฒนา การผลิตสินค้า การขายและการติดตั้ง รวมถึงการบริการหลังการขาย

ทั้ง นี้คณะผู้ก่อตั้งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของยานพาหนะ การลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจากการใช้รถที่ไม่เหมาะสม เช่น การขับรถออกนอกเส้นทางที่กำหนด การจอดรถติดเครื่องยนต์เป็นเวลานาน เป็นต้น โดยระบบนี้เหมาะกับทั้งองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายใน การขนส่ง การขาย และการบริการ ต้องการลดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทาง และเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลา

และ ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการธุรกิจซอฟต์แวร์ กับ Software Park Thailand โดยบริษัทฯ จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ รวมถึงการแบ่งปันองค์ความรู้ของบริษัทให้แก่ธุรกิจอื่น ที่อยู่ภายในกลุ่ม ซึ่งเห็นได้ชัดว่า เรา เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการเติบโตจึงได้รับการคัดเลือกให้เข้า ร่วมโครงการกับทาง Software Park Thailand โดยทางบริษัทฯ ขอขอบคุณทาง Software Park Thailand ที่ให้การสนับสนุน ไว้ ณ ที่นี้ด้วย