ใช้ Activate ID นี้เพื่อยืนยันสิทธ์ ในการสมัคร EyeFleet ID ถ้ายังไม่มีกรุณาติดต่อ Call Center 02-052-4466

ใช้ EyeFleet ID นี้เพื่อลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์และบริการต่างๆ ของ
EyeFleet

อย่างน้อย 6 ตัวอักษร ซึ่งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กต้องตรงกัน


รหัสผ่านที่คาดเดายากจะมีความยาว 7-16 ตัวอักษร ไม่มีคำหรือชื่อทั่วไป และประกอบด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่, ตัวพิมพ์เล็ก, ตัวเลข และสัญลักษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสผ่านที่คาดเดายาก

หากคุณลืมรหัสผ่าน เราจะส่งข้อมูลการกำหนดรหัสผ่านใหม่ไปที่แอดเดรสนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับอีเมล

ภาพที่มีอักขระ 5 ตัวอักษร

ป้อนอักขระ 5 ตัวอักษรที่คุณเห็น

การป้อนข้อมูลนี้ช่วยป้องกันไม่ให้โปรแกรมอัตโนมัติเข้ามาสร้างบัญชีได้

ดูวิธีใช้เกี่ยวกับส่วนนี้

 
การคลิก ฉันยอมรับ หมายถึงคุณยอมรับข้อตกลงการใช้บริการ และคําชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล  นอกจากนี้ คุณยอมรับที่จะรับอีเมล ที่มีการอัปเดตบริการ ข้อเสนอพิเศษ และคำเชิญทำแบบสำรวจต่างๆ ซึ่งคุณสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อ